Rubrika: TECHNOLOGIE
 

Připadá vám, že jsou vlády světa jen dokonale ovládané loutky? Tato myšlenka nemusí být tak daleko od skutečnosti. Cílem iluminátů je dokonale řídit svět a starat se o to, aby byl snadno ovladatelný, ať už korupcí, válkami nebo strachem.

Údajně ovládají i školství a průmysl, jejich cílem je brzdit vývoj lidstva, chytří lidé se špatně ovládají. Často se o nich mluví jen prostřednictvím konspiračních teorií a to jim nahrává do karet, ilumináti o pozornost nestojí, jejich existence je tajná a i když jsou nesporné důkazy, že již ve středověku vznikaly první spolky iluminátů, veřejně se o nich dnes nemluví. Odborníci tvrdí, že se nacházejí v každém větším městě, jiní to zase popírají. Ilumináti či příznivci iluminismu (iluminátství) by podle českého překladu měli být ti “osvícení”, ale co si pod tím skutečně myslet, to je záhada. Vydejme se trochou teorie, která se k tomu váže.

Historie

i1K iluminátům se hlásilo vícero skupin, které spolu nijak nesouvisely, ale některé z nich i tvrdily, že vlastní gnostické texty či jiné tajné informace, které nebyly veřejnosti přístupné. Poprvé se toto slovo, pokud je známo, použilo ve 14. století ve spojení s Bratry Svobodného ducha.

Z dalších to jsou Rosikruciáni, kteří vznikli údajně roku 1407, ale do povědomí veřejnosti vešli až roku 1614 díky knize Fama Fraternitatise a dalším spisů anonymů. Ti například prohlašovali, že jsou pokračovateli Templářů. Martinisté jako Ilumináti byli založeni roku 1754 ve Francii měli pozdější odnož i v Moskvě. Můžeme pokračovat ve výčtu názvů a států jako jejich teritorií, ale to nemá smysl, když si neřekneme nic o nich bližšího.

Ohlas iluminátů

imagesIlumináti či volnomyšlenkáři často vycházeli ze Zednářů, nebo dokonce byli za ně považování ať právem či neprávem. Na rozdíl od nich nebyli ale nuceni uznávat Nejvyšší Bytost (ať ji mohli říkat i jinak).

Ilumináti byli také obviňováni z přípravy různých spiknutí a z nevíry k Bohu, byly jim přisuzována vina za kdeco, přírodní katastrofy i revoluce a podobně. Ilumináti prý usilují o nahrazení všech světových náboženství humanismem a nastolení jedné světové vlády, a to dokonce pomocí vražd, úplatků, vydírání, kontrolou bank, infiltrací do nejvyšších kruhů a dokonce i do vlád.

Ilumináti dnes

eye-triangle-headVšechna hnutí iluminátů byla většinou založena na konspiraci, tedy utajení. Můžeme si to v kostce představovat tak, že určitá skupina lidí s nějakými společnými cíli se dá dohromady a pak chce své cíle prosazovat určitými prostředky. Možná vám tahle věta zní povědomě, ale lze otevřeně říci, že jde všeobecně jen o obdobu skupin, kterým můžeme říkat třeba politické strany či skupiny podnikatelů.

Jde o to, že zde existují určité síly, o kterých veřejnost neví, ale přesto se někdy o nich něco prozradí. Jejich členy mohou být třeba příslušníci jedné zájmové skupiny, jedné národnosti, zločinecké skupiny, ale v podstatě i složky tajné policie. Ty skutečně mohou určitým tlakem řídit chod společnosti či státu. A takových případů, kdy o tom můžeme uvažovat, známe z dávné i současné doby určitě dost. Takže jsou či nejsou mezi námi ilumináti?