Rubrika: ZAJÍMAVOSTI
 

Na základní škole nám učitelé říkali, že pod zemským povrchem se nachází polotekutý zemský plášť a pod ním zemské jádro. Také povídačky o přítomnosti pekla se mohou zdát vymyšlené. Na ruské Sibiři se někteří lidé na vlastní oči (uši) přesvědčili, že to nemusí být tak úplně pravda. 

V roce 1970, za vlády Leonida Ilji Brežněva, začaly na tajemstvími opředené Sibiři práce na megalomanském projektu. Vždy ambiciózní Rusové započaly své snahy o zápis do Guinessovy knihy rekordů, a to vybudování nejhlubšího vrtu  na světě. Místem vzniku byl Kolský poloostrov na severozápadě Ruska, v hantýrce označovaný jako “chladný kout země”. Cílem byl vrt o hloubce 15 km. Plány se však zasekly mezi dvanáctým a třináctým kilometrem.  

kola

Pekelné zvuky

Tehdy spouštěli dělníci do díry mikrofon, chtěje zaznamenat historické zvuky pohybujících se litosférických desek. Co však zaslechli bylo něco, na co do smrti nezapomenou. Z reproduktorů se totiž ozývaly zvuky, připomínající sténání mučených lidí a dětský křik. Vzhledem k tomu, že tyto zvuky nebyly nikdy uspokojivě vysvětleny, ačkoliv na nich pracovalo nespočet vědeckých laboratoří, daly základ debatám o přítomnosti pekla. Této myšlenky se drží především ti, kteří ony zvuky slyšely poprvé naživo.

Přesuneme-li se z oblastí teorií do reálného světa, hovoří se původu zvuků jako o zvuku pohybu litosférických desek či unikajícího zemního plynu. Je nutné si uvědomit, že všude kolem nás existuje elektromagnetické vlnění, chvění plynů, kapalin či pevné hmoty. Tyto jevy jsou ve své drtivé většině pro lidské ucho neslyšitelné. Jejich podobnost lidskému hlasu se dá vysvětlit možnou podobností kmitočtů lidského hlasu a těchto vlnění. Odpůrci pekelných teorií také upozorňují na fakt, že lidský mozek velmi rád podléhá iluzím a dávají příklady čtení knih, pozorování filmů či optických hříček, které dokumentují, že ne vše je tak, jak se na první pohled zdá.

Vědecké závěry

Mimo konspiračních teorií byl vrt velmi přínosný pro vědce. Ti se podivovali nad překvapivě vysokou přítomností vodíků a vysokou koncentrací zlata v zemském plášti. Získaly také dosud neobjevené poznatky o pohybu litosférických desek. Práce na vrtu postupovaly s přibývající hloubkou velmi pomalu. Rychlejší práce znemožňovaly vysoké teploty, které vyžadovaly titanové výztuhy na nástrojích. Zároveň znemožňovaly rovnoměrné vrtání v přímém vertikálním směru, postup byl  tedy velmi neefektivní a přinášel mnoho technických poruch.

kola2

Rok po zachycení oněch podivných zvuků bylo hloubení přerušeno a vrt zakonzervován. Oficiální důvody hovoří o nedostatku financí na pokračování, ty zákulisní zprávy říkají mimo jiné to, že někteří pracovníci ze strach odmítali na tomto projektu dále pracovat.

Kola dnes

Nyní jsou na Sibiří pozůstatky dříve monstrózního vybavení. Hlavní vrtná věž byla až do roku 2007 kompletní, dnes je však, stejně jako většina dalších objektů rozkradena. Částečně je dosud zachována laboratoř včetně několika dobových elektropřístrojů. V napůl stržené vrtací hale je díra vrtu o průměru 30 cm překryta přišroubovanou betonovou zátkou. Šrouby a matice však pomalu  korodují a rozpadají se. Pro představu – kdyby někdo do díry vhodil například kámen, zvuk jeho dopadu by uslyšel nejdříve za minutu a půl. Tlak vzduchu je ve hloubce 12 km 4x vyšší nežli na zemském povrchu. Teplota u dna vrtu dosahuje až 180°C.

peklo turkmen

Podobných puklin opředených mysteriózními tajemstvími je po celém světě nemálo. Příkladem může být třicetimetrová jáma v Turkmenistánu, kde již několik let hoří unikající zemní plyn. V České republice je magií zahalen hrad Houska, kde musela být zasypána údajná díra do pekla, aby se ven nedostaly kvílející příšery (o tajemstvích hradu Houska více zde: https://www.tojemasakr.cz/clanky/hrad-houska-brana-do-pekla-nebo-do-jine-dimenze/).