Rubriky: ZAJÍMAVOSTI HOLKY A SEX
 

I v dobách minulých si lidé uměli parádně užívat života. Archeologové nedávno našli artefakty, které více než cokoliv jiného připomínají sexuální pomůcky. Nikdo dnes se stoprocentní jistotou nemůže tvrdit, že je tehdejší lidé používali právě k sexu, na druhou stranu k čemu jinému. Vždyť se na ně podívejte.

Nálezy těchto artefaktů proběhly nedaleko dnešního města Šanghaj, kde archeologové pátrali po ostatcích slavné čínské dynastie Chan. Tato dynastie vládla na území dnešní Číny zhruba po 400 let, rovnoměrně rozdělených na obě strany od roku 0. Je tomu tedy více než 2 000 let, co se nalezené sexuální pomůcky používaly.

chan dynasty

Území dynastie Chan v roce 87 př. n. l.

Když archeologové otevřely hrobky společensky vysoko postavených zástupců této dynastie, čekalo na ně překvapení. Společně s ostatky vládců, s klenoty a šperky se jim zjevily jakési podivné nástroje, nepřipomínající nic jiného, než sexuální pomůcky. První domněnka je tedy taková, že užívání si sexuálních hrátek s pomocí různých hraček sahá až do dob před Kristem.

sexuální pomůcky

Ano, možná, že i k těmto účelům tyto nástroje staří Číňané používali. Historické prameny však tvrdí ještě něco jiného. Všimněte si háčku, který je umístěný na konci jednoho z artefaktů. Ten charakterizuje pro tehdejší dobu typické anální zátky. Čtete správně. Ty však v tomto případě nesloužily k potěšení, nýbrž k posmrtným aktům.

seuxální pomůcky 2

Ve chvíli, kdy zemřela nějaká zvlášť významná osobnost, snažili se tehdejší lidé o to, aby její duch i tělo zůstalo co nejdéle poblíž ostatních žijících. Tělo pozůstalí zabalili do vzácného nefritu. A k zabránění úniku duše z těla sloužily právě tyto anální zátky. Kromě otvoru, po němž nesou název, se strkaly také do úst a do jiných míst, kudy by mohla duše uniknout.