Rubrika: ZAJÍMAVOSTI
 

Na naší planetě Zemi je nemálo míst, kam by lidská noha nevkročila, to všichni víme. Ale existují i místa, na která sice člověk přišel, ale už odtamtud nikdy neodešel.

Zmizení v Lincolnově tunelu

new york

V roce 1975 absolvoval Jackson Wright se svojí manželkou Marthou pravidelnou cestu z New Jersey do New York City. Po projetí Lincolnova tunelu si potřeboval utřít zamlžená okna. Oba cestující vystoupili, Jackson se ujal předního a Martha zadního okna. Poté, co se manžel otočil však svým pohledem ženu nenašel. Přes přítomnost několika svědků a přes podrobné pátrání nikdo nikdy již Marthu nenašel.

Bouře u Stonehenge

stonehenge-741485_1280

Seskupení kamenů Stonehenge na jihu Anglie je samo o sobě poněkud mystické. V roce 1971, kdy tato památka byla ještě veřejně přístupná, se skupina mladých vyznavačů hippies rozhodla strávit noc mezi těmito kameny. Muži si zde rozdělali oheň, postavili stany a byly rozhodnutí poklidně přenocovat. Po druhé hodině ráno se nad celou Jižní Anglií rozpoutala bouře. Blesky střídaly hromy a vše doprovázel nekončící lijavec. Nedaleko bydlící 2 muži, farmář a policista, zaslechli během noci od kamenů křik. S úmyslem pomoci se rozběhli ke kamenům, tam ovšem našli pouze opuštěné tábořiště. Po nějakém člověku tu nebyly žádné stopy.

Kanadské hroby

kanada_hory

Nedaleko jezera Anjikuni v severní části Kanady žil na počátku dvacátého století lovec kožešin Joa Labelle. Ten se vydával pravidelně za obchodem do jedné vesnice. Žily tam zhruba dvě tisícovky obyvatel, vesměs rybářů. Roku 1930 šel Joa jako obvykle na návštěvu oné vesnice. Nalezl zde však pouze opuštěné chatrče. Pouze na ohništi uprostřed vesnice planul oheň, na kterém se v kotlíku ohříval guláš. V okolí ovšem ani živáčka. Joa ze strachu utekl, aby se později vrátil s policejním doprovodem. Situace byla stejná. Všichni obyvatelé byli fuč. Po jejich odchodu nebyly nalezeny žádné stopy. Zásoby ve skladištích zůstaly neporušeny, stejně jako vybavení chatrčí. Na bizarnosti celému příběhu dodávají dva nálezy. Všichni místní psi byli pohřbeni pod vrstvou sněhu. Příčina jejich smrti byla vyhladovění. A nejen to. Vyšetřovatelé zde nalezli také staré hrobky bývalých místních domorodců, které však byly do jedné vyprázdněné…